Uczniowie klasy I i klasy III szkoły podstawowej uczestniczyli w  IX Ogólnopolskim Konkursie plastycznym  dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”  na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. Nasi młodsi uczestnicy zostali wyróżnieni i uhonorowani nagrodami rzeczowymi.