Podczas zajęć „Kosmos – chaos czy porządek” realizowanych w ramach projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” wspomagany jest rozwój funkcji poznawczych takich jak spostrzeganie wzrokowe, koncentracja uwagi, myślenie słowno-pamięciowe, abstrahowanie. Uczniowie uczą się formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych oraz zdobywają wiedzę z zakresu nauk ścisłych umożliwiającą rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia.

Oto nasze doświadczenia z powietrzem i balonami. Była super zabawa!