Uczniowie klasy pierwszej w wolnym czasie planowali i wykonywali proste gry-ściganki, samodzielnie i z pomocą dorosłego układali zasady gry, których trzeba przestrzegać  podczas zabawy. Podczas tworzenia gry dziecko samo ustalało reguły, co pozwala mu nabierać pewności siebie i chętnie takich reguł przestrzega. Gry wymyślone i narysowane samodzielnie są też o wiele bardziej atrakcyjne. Konstruowanie tych gier  planszowych przez dziecko to metoda intensywnie ćwicząca i  rozwijająca mowę, okazja do rozumowania przyczynowo–skutkowego, nauka kodowania informacji, lepszego rozumienia aspektu porządkowego i kardynalnego liczby naturalnej. W tworzeniu nowej gry wiodącą rolę spełniali dorośli, dziecko mu pomagało. Wspólne tworzenie gier wymagało też nieco wysiłku, ale  na pewno służyło wzmacnianiu potencjału twórczego dziecka, które uczyło  się także bez obaw realizować własne pomysły i wdrażać twórcze rozwiązania. Brawo Rodzice i uczniowie klasy pierwszej!