Innowacja pedagogiczna ” Legendy Suwalszczyzny, mojej małej ojczyzny”.
W piątek odbyły się już drugie zajęcia wprowadzające w świat legend. Uczniowie trzeciej klasy wysłuchali, a następnie przeczytali legendę “O siei wigierskiej “. Opowiadali i wyszukiwali najciekawsze fragmenty i na tej podstawie stworzyli piękne ilustracje. Wyobraźnia dzieci nie miała granic. A oto wystawa prac.