Kolejna świetna wiadomość😍! Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Marek Klimaszewski został wpisany na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.