Cały rok pracy na świetlicy uczniów i pani Anny Zachariasz zaowocował nie tylko różnymi nagrodami, ale też certyfikatem ORANGE za udział w programie edukacji cyfrowej. W tym roku na pewno będziemy kontynuować edukację informatyczna na świetlicy.