Od września 2017 roku bierzemy udział w MegaMisji – czyli programie nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. Wyzwania oparte są na mechanizmie gry edukacyjnej. Pojawiają się w niej animowani bohaterowie, którzy mają mnóstwo pytań i kłopot z pewnym cyfrowym wynalazkiem. Dzieci, pracując w grupie, podejmują kolejne zadania w MegaMisji i zdobywają punkty, które wymieniają na nagrody. Kolejna już w tym roku nagroda właśnie do nas dotarła.