to stałe święto przypadające 6 grudnia obchodzone ku czci św. Mikołaja, biskupa Miry. Tradycyjnie, już od kilku lat w naszej szkole uczniowie są obdarowywani prezentami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Za nie serdecznie dziękujemy! W klasie pierwszej również bawiliśmy się Mikołajkowo. Kilkoro z nas ubrało się stosownie na tę okoliczność. W tym dniu panowała wspaniała atmosfera.