Wakacje były niezwykle pracowite w naszej szkole. Pani dyrektor podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji i dzięki systemowi mDokumenty od 2 września, jako jedna z niewielu szkół, wydajemy mLegitymacje. Dzięki mLegitymacji uczniowie mogą zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie telefonu. Uczeń pokazując mLegitymację, potwierdza, że jest uczniem Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak i korzysta z ulg i zwolnień. Kolejny raz udowadniamy, że stajemy się SMART SZKOŁĄ – szkołą przyszłości! W piątek 6 września piersi uczniowie zainstalowali aplikację mDokument i już na swoich smartfonach mają mLegitymację!
Aby otrzymać mLegitymację wystarczy zgłosić się do sekretariatu szkoły z aktualnym zdjęciem i telefonem komórkowym.