Żałujemy, że uczniowie klas najmłodszych nie mogą uczęszczać od poniedziałku do szkoły. Ten czas wykorzystujemy na modernizację sal. Trzecioklasiści będą mieli nie tylko nowoczesną podłogę i tablice. Czekamy na dostarczenie pojedynczych stolików uczniowskich??!