26 marca, podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Suwałki odbyło się uroczyste wręczenie nagród za działalność sportową na rzecz mieszkańców Gminy Suwałki w 2018 r. Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Suwałki podziękowali sportowcom za promowanie Gminy w kraju i za granicą, a trenerom i działaczom za zaangażowanie w zachęcanie młodzieży do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, kształtowanie w nich właściwych postaw i zdrowej rywalizacji. Nagrody przyznano w kategoriach: zawodnik, trener i działacz. W kategorii „zawodnik” nagrody otrzymali: Magdalena Remiszko i Konrad Wasilewski.
W kategorii „trener” 
nagrodę otrzymał Marek Klimaszewski, a w kategorii „działacz” nagrodę otrzymała Katarzyna Gałaszewska. Gratulujemy!