7 kwietnia 2022 roku gościliśmy u siebie dyrektorów szkół na naradzie z rejonu wizytacyjnego pani wizytator Jadwigi Bogusławy Urynowicz-Piskorz z Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Suwałkach.