Dziesięć miesięcy ciężkiej pracy minęło dość szybko i wreszcie dwa miesiące. Gościem na uroczystości pan Marek Jeromin przewodniczący Suwałki. Na początku pani dyrektor Katarzyna Gałszewska wspólnie z wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy na koniec roku mieli średnią ocen co najmniej 4,75. Potem wręczyła nagrody i odznaki i pogratulowała uczniom zdobytych stopni i odniesionych sukcesów. Niezwykle podniosłym okazało się przekazanie sztandaru i pożegnanie absolwentów gimnazjum Pani dyrektor życzyła absolwentom, aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały odwagi, wiary w siebie i pomogły im dotrzeć do wyznaczonego celu. Podziękowała też nauczycielom za to, że każdego szkolnego dnia dbali o uczniów, krzewiąc w nich poczucie mądrości i własnej wartości. Niezwykłe podziękowania trafiły też w stronę rodziców za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów. Podziękowała też rodzicom za ich pomoc, życzliwość i współpracę.