Przed wszystkim nagroda za dziesięć miesięcy ciężkiej pracy – dwa miesiące upragnionych wakacji. Gościem na uroczystości była pan Marek Jeromin przewodniczący Rady Gminy Suwałki. Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego przekazania sztandaru. Trójka gimnazjalistów: Julia Gałaszewska, Magdalena Skorupska i Marcin Miller z dumą stanęli jako nowy poczet sztandarowy. Następnie pani dyrektor Katarzyna Gałszewska wspólnie z wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy na koniec roku mieli średnią ocen co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre.  Potem pani dyrektor wręczyła złote tarcze Lidii Nieszczerzewskiej, Weronice Jurewicz i Łukaszowi Bielawskiemu i pogratulowała Lidii Nieszczerzewskiej za osiągnięcie odznaki najlepszego absolwenta. Dodatkowo pani Agnieszka Carewicz przewodnicząca Rady Rodziców wręczyła Lidii Nieszczerzewskiej nagrodę za bardzo wysokie osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017, ufundowaną przez Radę Rodziców. Na koniec pani dyrektor podziękowała uczniom za ich trud i wysiłek włożony w samorozwój i promowanie szkoły na zewnątrz. Podziękowała nauczycielom za to, że każdego szkolnego dnia dbali o uczniów, krzewiąc w nich poczucie mądrości i własnej wartości. Podziękowała też rodzicom za ich pomoc, życzliwość i współpracę.