Dzięki temu dzieci uczą się, że warto pomagać oraz mają ogromną satysfakcję, że to właśnie oni przyczynili się w pewnej mierze do zakupionego sprzętu. W tym roku 11 stycznia 2019 uczeń klasy IV Dominik Lis – wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierał dobrowolne datki pośród uczniów i pracowników szkoły. Pamiętajmy, że miarą każdego z nas jest umiejętność dostrzegania innych i ich problemów oraz gotowość niesienia pomocy!