9 i 10 grudnia klasy I, II i III Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie -Tartak brały udział w happeningu profilaktycznym „Nie krzywdzę i reaguję na krzywdę”. Happening został zorganizowany w ramach kampanii Biała Wstążka. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swojego stanowiska. Warto zwrócić uwagę, że młodzi uczestnicy zauważyli , że krzywdzić możemy zarówno czynami, jak i słowami. W ramach akcji wybrano w każdej klasie ucznia, który zasługuje na tytuł „Najlepszego kolegi”.