Pani dyrektor zakupiła kije do Nordic Walking. Chodzenie z kijami to alternatywa dla przebywania w salach gimnastycznych i odpowiedź na potrzebę aktywności ruchowej u dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie właśnie testują je zajęciach w terenie.