Zajęcia przewidziane do realizacji w ramach zadania dla uczniów klas I-III:
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
2. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
4. Zajęcia logopedyczne
5. Trening umiejętności społecznych
6. Projekt edukacyjny – Świat coraz bliżej (zajęcia rozwijające z języka angielskiego)
7. Koło zainteresowań – “Programowanie”
8. Projekt edukacyjny – “Z tradycją na TY – ja w małej ojczyźnie”
9. Warsztaty “Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
Zajęcia przewidziane do realizacji w ramach zadania dla uczniów klas IV-VIII:
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
2. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
3. Zajęcia Korekcyjno – kompensacyjne
4. Trening umiejętności społecznych
5. Projekt edukacyjny ” Z matematyką na ty”
6. Projekt edukacyjny “Kosmos-chaos czy porządek”
7. Projekt edukacyjny – Świat coraz bliżej (zajęcia rozwijające z języka angielskiego)
8. Koło zainteresowań – “Programowanie w java”
9. Koło zainteresowań – “Tworzenie aplikacji na android”
10. Projekt edukacyjny- Zabawa słowem, gestem dźwiękiem i obrazem – – warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, dziennikarskie, fotograficzne
11. Warsztaty “Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
Dodatkowo planowane są wyjazdy edukacyjne do:
– Centrum Naukowe Kopernik
– Medicentrum w Suwałkach
– Białowieża
– Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie
Nowością jest stypendium edukacyjne dla 12 wyróżniających się uczniów  1500 zł

Karty zapisu są dostępne w sekretariacie .