to przede wszystkim integracja pomiędzy trzema państwami: Polską, Litwą i Estonią. Dużo radości sprawił uczniom battle dance czyli wyzwania taneczne. Strudzeni podróżą i tańcami powróciliśmy do Domu Pielgrzyma na zasłużony wypoczynek. Ciekawe co przyniesie drugi dzień wymiany międzynarodowej?