Po raz piąty odbył się w naszej szkole Rejonowy Konkurs Ortograficzny organizowany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak we współpracy z CEN-em w Suwałkach. Mieliśmy przyjemność gościć mistrzów ortografii z naszego rejonu. Przyjechali do nas uczniowie szkół podstawowych z Suwałk ( SP 10, SP 11, SP 4, SP 5 ) i okolic ( SP Jeleniewo, SP Filipów, SP Stary Folwark, SP Nowa Wieś, SP Poddubówek, SP Raczki ).  Dodatkowo w konkursie brały udział uczennice Szkoły im. Czesława Miłosza w Pakienie na Litwie.  Tym razem 25 uczestników zmagało się z dyktandem „Mój język, moja ojczyzna”. Poziom wszystkich prac okazał się bardzo wysoki, a walka o podium była zacięta.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce –    Julita Romanowska             SP 11 w Suwałkach
II miejsce –   Krzysztof Taraszkiewicz     SP 10 w Suwałkach
III miejsce –  Mikołaj Derlecki                  SP  w Starym Folwarku
 

Wyróżnienia:

Wojciech Sawicki    –        SP w Jeleniewie
Julia Chmielewska –         SP 4 w Suwałkach
Wiktoria Jabłońska –        SP 11 w Suwałkach

Zwycięzcy oprócz dyplomów otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich panią Katarzynę Gałaszewską. Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a przybyłym do nas nauczycielom za pracę w Komisji Konkursowej. Koordynatorki konkursu p. J. Stabińska i p. Ewa Białaszczyk już dziś zapraszają wszystkich na kolejną jego edycję. Do zobaczenia za rok.