Postępowanie  na  Dostawę oleju opałowego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak prowadzone jest na Platformie e-zamówienia link do platformy:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

bezpośredni link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d7094f81-9815-11ed-94da-6ae0fe5e7159   “