Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego złożyli deklaracje kontynuacji. Przypominamy, od 15 marca można składać wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym