Inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęta została mszą świętą pod przewodnictwem Księdza Klemensa Litwina. Nowy ksiądz proboszcz po ciepłych słowach skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli, odprawił mszę świętą, a następnie został serdecznie powitany w progach szkoły.

Pamiętając, że 1 września to nie tylko początek roku szkolnego, ale też rocznica wybuchu II wojny światowej, społeczność szkolna uczciła to wydarzenie minutą ciszy.

Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć gości. Uroczystość uświetnił swoją obecnością wójt gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz oraz przedstawiciel policji – starszy aspirant Mariusz Romanowski. Przybyłych na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 powitała dyrektor – Katarzyna Gałaszewska. Poinformowała, że naukę w murach szkoły rozpoczęło173 uczniów w 10 oddziałach. Cieszy też fakt, że z każdym rokiem ta liczba jest większa. Nad funkcjonowaniem szkoły czuwać będzie 20 nauczycieli i 6 pracowników obsługi i administracji. Jak co roku ściśle została zaplanowana praca we wszystkich obszarach szkoły (projekty, kampanie, innowacje pedagogiczne, konkursy).

Wójt gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz – podczas swojego przemówienia, oprócz życzeń, przedstawił plany termomodernizacji i rozbudowy szkoły.

Pierwszy września był też dniem szczególnym dla dwóch naszych nauczycieli. 40-lecie pracy dydaktyczno-wychowawczej obchodziły Anna Chmielewska i Anna Zachariasz, które odebrały gratulacje i podziękowania.

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym, a nauczycielom cierpliwości i zadowolenia z wykonywanej pracy.