Przez trzy dni nasi najstarsi gimnazjaliści piszą egzamin gimnazjalny. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej – humanistycznej 19 kwietnia 2017 r. – wiadomości i umiejętności z: zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej 20 kwietnia 2017 r – wiadomości i umiejętności z:

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego 21 kwietnia 2017 r  – sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Zaświadczenia zostaną wydane uczniom w dniu zakończenia roku szkolnego – 23 czerwca 2017 r.