W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Wzięło w nim udział ponad 100 uczniów szkół podstawowych z klas I-III. Zadaniem uczestników było stworzenie pracy plastycznej, która najciekawiej przedstawi bezpieczne zachowania, szczególnie w ruchu drogowym, podczas zabawy i w kontaktach z nieznajomymi. W ten sposób organizatorzy chcieli zwrócić uwagę uczniów szkół podstawowych na to jak ważne jest ich bezpieczeństwo.
Komisja konkursowa wyłoniła laureatów, aczkolwiek nie było to łatwe. Wszystkie prace były pomysłowe i staranne. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody.

Laureatami zostali:
I miejsce wśród klas I-III:
Oliwia Mikłaszewicz z klasy I
Robert Rutkowski  z klasy III

III miejsce wśród klas I-III
Teresa Krzymińska z klasy I
Wiktoria Gaber z klasy II

Wyróżnione zostały prace:
 Zofii Łelewicz klasa II
 Heleny Krzymińskiej klasa III
 Mai Łanczkowskiej klasa III
 Mateusza Lenczewskiego klasa III
 Piotra Zabłockiego klasa III


Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Pełna fotorelacja w naszej galerii ?