Od pomysłu do wykonania droga krótka. Pomysł postawienia na terenie szkoły serca na nakrętki zrodził się w lutym i już dziś serce stanęło przy boisku. Serce na nakrętki to dar Rady Rodziców i projekt, którego celem jest  zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek i przekazanie ich wybranej osobie potrzebującej lub fundacji. Współpracuje przy tym cała społeczność lokalna. Co ważne, akcja równocześnie  wspomaga recycling  i umożliwia mieszkańcom w świadomy i łatwy sposób pozbywanie się plastikowych nakrętek.