2 marca odbyło spotkanie logopedów i pedagogów, które organizowaliśmy razem z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Celem spotkania było poszerzanie wiedzy dotyczącej pracy z dzieckiem oraz rozwijanie warsztatu pracy terapeutycznej. Edyta Budzińska i Joanna Stabińska pokazały pomoce, które wykorzystują w pracy. Elżbieta Butkiewicz zaprezentowała pomoce logopedyczne i salę doświadczania świata, zaś Olga Sołtysiuk zaprezentowała wykorzystanie elektrostymulatora w logopedii.