21 września 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie SU. Reprezentanci klas przedstawili swoje pomysły na I semestr pracy z uczniami. Omówiliśmy główne założenia naszej działalności i już w piątek – 25 września 2020 r. przeprowadzimy pierwszą wspólną akcję – Strajk klimatyczny. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego będzie Elżbieta Butkiewicz.