Dziś na hali sportowej odbyło się Nabożeństwo Środy Popielcowej, której przewodził ks. proboszcz Klemens Litwin. W nabożeństwie tym uczestniczyli uczniowie szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracji. Wszyscy z wielkim namaszczeniem z rąk kapłana przyjęli Boże błogosławieństwo a ich głowy zostały posypane popiołem.