7 listopada 2019 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości Suwalszczyzny zastępca Wójta Gminy Suwałki Krzysztof Andrzej Gwaj wraz z przewodniczącym Rady Gminy Suwałki Markiem Jerominem, Ilona Rżany Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno – Gospodarczej w Gminie Suwałki, Hanna Suchocka z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Tadeusz Chołko radny powiatu suwalskiego oraz ogromna rzesza rodziców i przyjacoiół szkoły wzięliudział wpatriotycznej wieczornicy pt. „Dziś ziemia wasza jest wolną”. Widowisko przygotowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.  W inscenizacji wzięła udział rekordowa liczba dzieci i młodzieży. Były tańce ludowe, gwara suwalska oraz historyczne postacie kreowane przez uczniów: Marszałek Józef Piłsudski, Maria Konopnicka i Ludwik Michał Pac. Występy tak licznej grupy młodzieży w sposób szczególny przybliżyły polskie drogi do Niepodległości. Młodzież poprzez ukazanie postaci bohaterów narodowych i ważnych wydarzeń z naszej historii udowodniła, że niepodległa Ojczyzna jest wielkim darem, za który powinniśmy dziękować poprzednim pokoleniom i o który powinniśmy nieustannie dbać. Na koniec wszyscy obecni odśpiewali hymn państwowy.