Dzieci z koła teatralnego zaprezentowały swoim młodszym kolegom i koleżankom inscenizację pt. „Kozucha Kłamczucha” na motywach bajki Janiny Porazińskiej. Przedstawienie opowiadało o niesfornej kózce, która okłamywała swoją gospodynię. Gdy kłamstwo wyszło na jaw zwierzątko zostało wygnane z gospodarstwa. Wszystko dobrze się skończyło. Koza została przyjęta z powrotem i obiecała, że już nigdy nie będzie kłamać. Inscenizacja wzbudziła zachwyt wśród oglądających. Małym aktorom podziękowano gromkimi brawami.