Co wiemy o sobie? Najszybciej odpowiadamy, że wszystko.  Podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu “Szlifujemy diamenty” – Doradztwo zawodowe uczniowie ze zdziwieniem stwierdzają, że czasem nawet dla siebie są wielką tajemnicą. W dotarciu do informacji, jakie są mocne i słabe strony, uczniów wspomaga technologia informacyjna.