Od 2 września w naszej szkole ruszyły zajęcia w ramach projektu „Szlifujemy diamenty” – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów. Projekt będzie realizowany przez dwa lata przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
w partnerstwie z Gminą Suwałki. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wśród wielu zajęć prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I – III. Dzisiaj dzieci ćwiczyły z wykorzystaniem nowych mat-puzzli ORTOTO.