W ramach projektu „Szlifujemy diamenty” 8 uczniów bierze udział w zajęciach ,,Eksperymentuję, umiem, rozumiem”. Podczas spotkań dzieci uczą się formułowania wniosków opartych na obserwacjach dotyczących przyrody oraz rozwijają ciekawość w poznawaniu świata. Mają możliwość prowadzenia prostych doświadczeń przyrodniczych, analizowanie ich i wiązanie przyczyny ze skutkiem.