Od 4 listopada w naszej szkole ruszyły zajęcia w ramach projektu „Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”. Projekt będzie realizowany przez dwa lata przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Gminą Suwałki. Dofinansowanie wynosi 402 468,45 zł, co pozwoli na organizacje nowatorskich zajęć dla uczniów i zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego oraz utworzenie w szkole pracowni multimedialno – językowej z 24 stanowiskami roboczymi.