Nabór do świetlicy na rok szkolny 2022/2023

Do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są dzieci z klas 0 – VI Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku przyjęciadziecka do świetlicy lub deklaracji chęci uczęszczania. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej. Kompletnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia można składać od 18.08.2022 roku  do 2.09.2022 r. do godz. 14.00. Liczba miejsc jest ograniczona.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

– obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym,

– dojeżdżające,

– dzieci wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– rodziców samotnie wychowujących dzieci,

– matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,

– umieszczone w rodzinach zastępczych,

– z rodzin objętych nadzorem kuratora lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 5.09.2021 r.

Zobacz więcej

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Nasi uczniowie już założyli konta na https://suwalki.edu.com.pl/kandydat/app/ i zapoznali się z zasadami naboru do szkół ponadpodstawowych.Przypominamy!Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych będzie można składać od 16 maja do 20 czerwca, z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski będzie można składać od 16 do 31 maja 2022 r.

Zobacz więcej

Nabór do Świetlicy Środowiskowej

Od 10 lutego do 18 lutego 2022 roku włącznie można składać wnioski do Świetlicy Środowiskowej, która rozpocznie swą działalność 1 marca 2022 roku, a będzie kontynuacją aktualnie działającej placówki.

Świetlica środowiskowa czynna będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w ilości 5 godzin dziennie od 11:30 do 16:30.

Działalność świetlicy środowiskowej będzie polegała przede wszystkim na zapewnieniu opieki 15 uczniom.

Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły. Kompletnie wypełnione wnioski należy złożyć do godziny 15:00 do sekretariatu szkoły.

Zobacz więcej
Skip to content