Od 10 lutego do 18 lutego 2022 roku włącznie można składać wnioski do Świetlicy Środowiskowej, która rozpocznie swą działalność 1 marca 2022 roku, a będzie kontynuacją aktualnie działającej placówki.

Świetlica środowiskowa czynna będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w ilości 5 godzin dziennie od 11:30 do 16:30.

Działalność świetlicy środowiskowej będzie polegała przede wszystkim na zapewnieniu opieki 15 uczniom.

Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły. Kompletnie wypełnione wnioski należy złożyć do godziny 15:00 do sekretariatu szkoły.