“Szlifujemy diamenty” język angielski

Projekt “Szlifujemy Diamenty” możemy nareszcie kontynuować stacjonarnie. Po długich miesiącach spotykania się online postanowiliśmy wykonać ciekawy i przydatny do nauki plakat przedstawiający pory roku oraz nazwy miesięcy.

Będzie to świetna pomoc dydaktyczna dla innych uczniów.

Zobacz więcej

Klub Młodego Przedsiębiorcy

Na zajęcia projektowe Klub Młodego Przedsiębiorcy uczęszczali uczniowie klas II i III. Celem zajęć było kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów, wdrażanie idei przedsiębiorczości wśród uczniów w edukacji wczesnoszkolnej poprzez budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, poznawania świata poprzez doświadczanie i eksperymentowanie, poznanie podstawowych zasad przedsiębiorczości oraz kształtowanie systemu wiadomości
i  umiejętności potrzebnych uczniowi do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie
w codziennych sytuacjach.

Zobacz więcej

“Szlifujemy diamenty” język angielski

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zajęcia z projektu “Szlifujemy Diamenty”. Tym razem młodsi uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe i rozpoczynają przygodę z językiem angielskim. Dziś zabawy interaktywne.

Zobacz więcej
Skip to content