Zajęcia “Trening Umiejętności Społecznych” w ramach projektu “Od najmłodszych lat zdobywamy świat” rozwijają umiejętności pozwalające na lepsze funkcjonowanie w grupie. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy wypełnili test, który pozwoli ocenić potrzeby uczniów.