Asertywność i wyrażanie swego zdania w relacjach rówieśniczych to ostatnie tematy Treningu Umiejętności Społecznych, na które uczęszczają uczniowie klasy VII w ramach projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”.