28 lutego 2017 Klasa III Gimnazjum Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak w ramach doradztwa zawodowego brała udział w IX edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach, celem którego jest popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki zawodoznawczej, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy o zawodach, niezbędnej do podjęcia decyzji o wyborze szkoły, rozwijanie zainteresowań młodzieży w tym zakresie oraz kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego.