O godz. 9:00 na hali sportowej zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniu hymnu państwowego. Później głos zabrała dyrektor szkoły mgr Katarzyna Gałaszewska, która powitała wszystkich serdecznie i podziękowała za uświetnienie uroczystości swoją obecnością panu Wójtowi Gminy Suwałki Tadeuszowi Chołko, pani kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administarcyjnego Irenie Walendzewicz, radnym Gminy Suwałki i księdzu Waldemarowi Chachajowi. Pani dyrektor przedstawiła wychowawców i nauczycieli, i z okazji nowego roku szkolnego życzyła uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez pana Wójta aktu nadania nauczyciela mianowanego pani Wandzie Winskiewicz.