O godz. 9:00 na hali sportowej zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniu hymnu państwowego. Później głos zabrała dyrektor szkoły mgr Katarzyna Gałaszewska, która powitała wszystkich serdecznie i podziękowała za uświetnienie uroczystości swoją obecnością pani kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administarcyjnego Irenie Walendzewicz, Liliannie Zielińskiej prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oddziału w Suwałkach, Tadeuszowi Chołko, radnym Gminy Suwałki i księdzu Waldemarowi Chachajowi. Pani dyrektor przedstawiła wychowawców i nauczycieli, i z okazji nowego roku szkolnego życzyła uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez panią Irenę Walendzewicz nagrody jubileuszowej z okazji 25-lecia pracy Katarzynie Gałaszewskiej.