Punktualnie o godz. 9:00 na hali sportowej zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniu hymnu państwowego. Później głos zabrał Zbigniew Mackiewicz, który w imieniu Wójta Gminy Suwałki wręczył Katarzynie Gałaszewskiej nominację na dyrektora szkoły na lata 2018 – 2023. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły mgr Katarzyna Gałaszewska, która powitała wszystkich serdecznie i podziękowała za uświetnienie uroczystości swoją obecnością panu sekretarzowi. Pani dyrektor przedstawiła wychowawców i nowych nauczycieli, a z okazji nowego roku szkolnego życzyła uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów.