Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak wzięli udział w wizycie studyjnej w Biurze Turystycznym „Suwalszczyzna” i w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach, gdzie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem odwiedzanych miejsc pracy. Następnie gimnazjaliści odwiedzili Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach . Podczas rozmowy z nauczycielami i uczniami mieli możliwość zapoznania się z profilami kształcenia – obecnymi, jak również planowanymi w przyszłości. W dalszej części spotkania uczniowie  obejrzeli specjalistyczne pracownie umożliwiające nowoczesne kształcenie zawodowe.