z zakresu rozpoznawania i nazywania emocji oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.