Tematyka zajęć była związana z emocjami. Uczniowie uczyli się właściwego reagowania, bronienia swojego stanowiska w sposób nieobrażający odbiorcy.