Pod kierunkiem pani Anny Chmielewskiej i pani Renaty Laszkowskiej najmłodsi uczniowie przygotowali okolicznościowe wiersze, piosenki, a nawet zatańczyli. Na zakończenie uroczystości uczniowie wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane podziękowania. Na koniec głos zabrała pani dyrektor i wymieniła wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, którzy otrzymali z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy zawodowej. Warto dodać, że pani dyrektor z rąk pana Wójta Gminy Suwałki Tadeusza Chołko odebrała Nagrodę Wójta za swoją działalność i osiągnięcia w pracy, a pani Joanna Jadwiga Stabińska z rąk Beaty Pietruszki – Podlaskiej Kurator Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Uroczystość zakończył „słodki poczęstunek” przygotowany przez rodziców, za który bardzo dziękujemy.