8 listopada 2018 roku, w setną rocznicę Narodowego Święta Niepodległości uczniowie przygotowali patriotyczną wieczornicę pt. „Pociąg do Niepodległości”. Swoją obecnością zaszczycili nas Tadeusz Chołko Wójt Gminy Suwałki, Bożena Obuchowska Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Irena Bożena Schabieńska zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach i Lilianna Zielińska prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która przybyła jako reprezentant Jarosława Zielińskiego posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W inscenizacji wzięła rekordowa liczba dzieci i młodzieży. Był wiersz recytowany przez przedszkolaków, tańce i piosenki śpiewane prze najmłodszych i klasę VII. Dużym aplauzem zakończył się krakowiak klasy I i II oraz taniec klasy III z szarfami. Całość zaakcentował polonez w wykonaniu uczniów klasy IV i V. Występy tak licznej grupy młodzieży w sposób szczególny przybliżyły polskie drogi do Niepodległości. Młodzież poprzez ukazanie postaci bohaterów narodowych i ważnych wydarzeń z naszej historii udowodniła, że niepodległa Ojczyzna jest wielkim darem, za który powinniśmy dziękować poprzednim pokoleniom i o który powinniśmy nieustannie dbać. Na koniec wszyscy obecni odśpiewali cztery zwrotki hymnu.