28 lutego 2019 roku  w progi naszej szkoły zawitał znamienity gość Biskup Diecezji Ełckiej J. E. Ks. Biskup Jerzy Mazur. Towarzyszy mu Waldemar Chachaj proboszcz Parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gawrych Rudzie. Uczniowie i pracownicy szkoły zebrali się na hali sportowej i w wielkim skupieniu oczekiwali na szczególnego przybysza. Przywitaliśmy naszego gościa z pieśnią na ustach – “Bądź pozdrowiony gościu nasz…”. Oficjalnie Ks. Biskupa powitała pani dyrektor Katarzyna Gałaszewska. Uśmiechnięty Ksiądz Biskup witał zebranych gestem, słowem i uściskiem dłoni. Uczniowie przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny oraz szczegóły z życia Jana Pawła II. Ks. Biskup Jerzy Mazur. Podziękował za piękne powitanie i wspaniałą inscenizację. Ciepłymi słowami nawiązał do przedstawienia przypominając jak ważne przesłanie niesie Jan Paweł II. Na zakończenie odmówiliśmy wspólnie modlitwę, po której Ks. Biskup udzielił swojego pasterskiego błogosławieństwa. Wierzymy, że wizyta Jego Ekscelencji zapisze się nie tylko na stronach naszej szkolnej historii, ale także w naszej pamięci i sercach wydając jeszcze obfitsze i doskonalsze owoce naszej codziennej szkolnej pracy.